Πολιτική Cookies

Η εταιρεία μας με την επωνυμία «Lakime Limited» με έδρα το Λονδίνο, επί της οδού 85 Great Portland Street, με Company Number: 12465949, (εφεξής ως «Εταιρεία») δημιούργησε και διαχειρίζεται την ιστοσελίδα www.lakime.com (εφεξής ως «ιστοσελίδα») με σκοπό την ανάδειξη των δραστηριοτήτων μας στο καταναλωτικό κοινό, την προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών μας, καθώς και την άμεση εξυπηρέτησή σας. Με την παρούσα Πολιτική, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα Cookiesπου χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας , τις πληροφορίες που συλλέγουμε με αυτά και τον τρόπο χρήσης τους από την Εταιρεία μας.

1. Τι είναι τα Cookies

Τα Cookies είναι αυτοεγκαθιστώμενα αρχεία κειμένου, με σύντομο περιεχόμενο, που αποθηκεύονται επιτρεπτά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές (λ.χ. κινητά τηλέφωνα, tablets κλπ.) του χρήστη, που επισκέπτεται μια ιστοσελίδα. Με τον τρόπο αυτό, η ιστοσελίδα απομνημονεύει τις ενέργειες και τις προτιμήσεις σας (π.χ. τη γλώσσα, τα στοιχεία επικοινωνίας σας και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα ή όταν περιηγείστε από μια σελίδα του σε άλλη. Τα Cookies σας βοηθούν να περιηγηθείτε σε ένα περιβάλλον που είναι πιο φιλικό και εύχρηστο προς τον χρήστη.

Τα Cookies διακρίνονται σε μόνιμα και προσωρινά Cookies. Τα μόνιμα Cookies διατηρούνται για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα ή μέχρι να τα διαγράψει/απενεργοποιήσει ο χρήστης, ενώ αντίθετα τα προσωρινά Cookies διαγράφονται αυτομάτως μετά το πέρας της περιήγησης ή/και μετά το κλείσιμο του φυλλομετρητή.

2. Είδη και Χρήση Cookies

Κάθε είδος Cookies που χρησιμοποιούμε εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς. Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα Cookies:

  • Απολύτως Αναγκαία Cookies

Τα Cookies αυτά έχουν καθοριστικό ρόλο στην ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας, και χωρίς αυτά δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή η παροχή υπηρεσιών της. Τα Cookies αυτά είναι απαραίτητα για την ασφαλή σας περιήγηση καθώς και για τη χρήση υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Για αυτό το λόγο, τα απολύτως αναγκαία Cookies, είναι τα μόνα τα οποία δεν επιδέχονται απενεργοποίηση από το χρήστη.

COOKIE

ΤΥΠΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

_ab

_orig_referrer

 

persistent

 

between 30 minutes and two years

Used in connection with access to admin.

_orig_referrer

persistent

between 30 minutes and two years

Used in connection with shopping cart.

_secure_session_id

persistent

between 30 minutes and two years

Used in connection with navigation through a storefront.

Cart

persistent

 

between 30 minutes and two years

Used in connection with shopping cart.

cart_sig

persistent

between 30 minutes and two years

Used in connection with checkout.

 

 

cart_ts

persistent

between 30 minutes and two years

Used in connection with checkout.

checkout_token

persistent

between 30 minutes and two years

Used in connection with checkout.

Secret

persistent

between 30 minutes and two years

Used in connection with checkout.

Secure_customer_sig

persistent

between 30 minutes and two years

Used in connection with customer login.

storefront_digest

persistent

between 30 minutes and two years

Used in connection with customer login.

 

  • Cookies Λειτουργικότητας

Τα συγκεκριμένα Cookies επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να απομνημονεύει τις επιλογές σας (πχ γλώσσα, στοιχεία επικοινωνίας κλπ.) και παρέχουν βελτιωμένες δυνατότητες.

COOKIE

ΤΥΠΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

_Brochure_session

persistent

between 30 minutes and two years

Είναι πάντα προεπιλεγμένα και ο χρήστης δεν μπορεί να τα αποεπιλέξει ποτέ

 

  • Cookies διαφημίσεων

Πληροφορίες που αντλούνται μέσω της τεχνολογίας Cookies κοινοποιούνται σε τρίτους στο πλαίσιο δημιουργίας μηνυμάτων στοχευμένης διαφήμισης που μπορεί να προβληθούν σε εσάς κατά την επίσκεψή σας σε ιστοσελίδες τρίτων. Ακόμη, τα συγκεκριμένα Cookies επιτρέπουν τη διεξαγωγή μετρήσεων που σχετίζονται με την δραστηριότητά σας σε άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες σας παρέπεμψαν στην παρούσα ιστοσελίδα.

COOKIE

ΤΥΠΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Microsoft Advertising

persistent

between 30 minutes and two years

We use Microsoft Advertising to deliver targeted advertisements to individuals who visit our website.

Drift

persistent

between 30 minutes and two years

We use Drift to help us with conversational marketing to customers while they visit our website.

Facebook Custom Audiences

persistent

between 30 minutes and two years

We use Facebook Custom Audiences to deliver targeted advertisements to individuals who visit our website.

Google

persistent

between 30 minutes and two years

We use Google Ads to deliver targeted advertisements to individuals who visit our website.

Intercom

persistent

between 30 minutes and two years

We use Intercom to manage our relationships with our customers.

Marketo

persistent

between 30 minutes and two years

We use Marketo to manage our relationships with our customers.

SourceKnowledge

persistent

between 30 minutes and two years

We use SourceKnowledge to deliver targeted advertisements to individuals who visit our website.

Quora

persistent

between 30 minutes and two years

We use Quora to deliver targeted advertisements to individuals who visit our website.

 

  • Cookies ανάλυσης

Τα Cookies αυτά συλλέγουν στοιχεία για τους χρήστες της ιστοσελίδας και επιτρέπουν τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του. Τα στοιχεία αυτά βοηθούν στην παρακολούθηση των επιδόσεων της ιστοσελίδας, τη μέτρηση των επισκέψεων, την παρακολούθηση του τρόπου πρόσβασης στην ιστοσελίδα κλπ.

COOKIE

ΤΥΠΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Alexa Metrics

persistent

between 30 minutes and two years

We use Alexa Metrics to help measure how users interact with our website.

Bugsnag

persistent

between 30 minutes and two years

We use Bugsnag to help us troubleshoot and fix issues with our website.

Chartbeat

persistent

between 30 minutes and two years

We use Chartbeat to help measure how users interact with our website.

Crazy Egg

persistent

between 30 minutes and two years

We use Crazy Egg to help measure how users interact with our website.

Fullstory

persistent

between 30 minutes and two years

We use Fullstory to help measure how users interact with our website.

Google Analytics

persistent

between 30 minutes and two years

We use Google Analytics to help measure how users interact with our website.

Hotjar

persistent

between 30 minutes and two years

We use Hotjar to help measure how users interact with our website.

KissInsights

persistent

between 30 minutes and two years

We use KissInsights to help measure how users interact with our website.

LinkedIn Analytics

persistent

between 30 minutes and two years

We use LinkedIn Analytics to help measure how users interact with our website.

New Relic

persistent

between 30 minutes and two years

We use New Relic to help measure how users interact with our website.

Optimizely

persistent

between 30 minutes and two years

We use Optimizely to help us test improvements or changes to our website.

 

3. Πώς να διαχειριστείτε τα Cookies

Μπορείτε ανά πάσα στιγμής να τροποποιήσετε τις επιλογές σας σχετικά με τη χρήση των μη αναγκαίων Cookies, μέσω του υπερ-συνδέσμου:Ρυθμίσεις.

Μπορείτε πάντοτε να τροποποιήσετε τις επιλογές στο πρόγραμμα περιήγησης για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση Cookies ή για να απορρίπτετε τη χρήση Cookies. Σε αυτή την περίπτωση, εάν δεν επιτρέπετε τη χρήση Cookies για συγκεκριμένες υπηρεσίες, ενδέχεται να μην έχετε περαιτέρω πρόσβαση σε αυτές.

Η απενεργοποίηση ορισμένων Cookies, ανάλογα με τον τύπο τους, ενδέχεται να οδηγήσει στη μη ορθή λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας.

4. Τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής Cookies

Η Εταιρεία μας μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική Cookies για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές, για λόγους βελτιστοποίησης των λειτουργιών και υπηρεσιών της. Τυχόν επικαιροποιήσεις, τροποποιήσεις, αναθεωρήσεις, θα αναρτώνται άμεσα στην παρούσα ιστοσελίδα.

 

Τελευταία Αναθεώρηση: Μάρτιος 2020

Αναζήτηση